25
آبان

بوی «حسن» وزیده ز اشعار محتشم!

باید دوباره خیمه غم دست و پا کنیم پرچم، کُتل، کتیبه، علم دست و پا کنیم  بعد از دو ماه گریه به ارباب بی کفن اشکی برای شاه کرم دست و پا کنیم شاعر: محمود مربوبی بیشتر »

free b2evolution skin