12
مهر

قـدمِ دل به ره راست بـدار!

بـار الهـا؛ قـدمِ دل به ره راست بـدار تا به‌هر گام مر او را رسد از قرب نوید پیش از آنی که کند طایـر جانم پرواز گر به قـُربم بنـوازی نبود از تو بعیـد   شاعر: فیض کاشانی بیشتر »

free b2evolution skin