8
آذر

آقا ببين...!

ای انتهای غربت و غم ابتدای تو کمتر بیان شده غزلی در رسای تو لب تر نکرده سائل بیچاره بر شما گفتی بگیر زندگی من برای تو اصلاً قیاس کردن با تو درست نیست حاتم که بوده است؟ گدای گدای تو ... آقا ببین دو ماه تمام است شهرمان تمرین گریه کرده برای عزای تو ...… بیشتر »

free b2evolution skin