1
خرداد

خدای هر دو گیتی یار من بس!

درازست ار بگویم سر گذشتم

که چون بود و چگونه غرقه گشتم

به موج اندر کنونم بیم جانست

ندیده سود و سرمایه زیانست

 

شاعر: فخرا لدين اسعد گرگاني/ ويس و رامين/ نامه سوم

 


free b2evolution skin
1
خرداد

به بهروزی امید دل قوی دار!

فراوان کار بسته بر گشاید

ترا از ما همه کامی بر آید

مراد خویش با تو یاد کردیم

برفتیم و به یزدانت سپردیم

 

شاعر: فخر الدين اسعد گرگاني/ ويس و رامين


free b2evolution skin