20
اسفند

ز اشک افشانی شمعم وفا بر خویش می‌لرزد!

تو حرفی نذر لب کن تا دلی خالی‌کنم من هم

که بر خود همچو کوه از بی‌صدایی بار می‌گردم

 

شاعر: بیدل دهلوی/ غزل 2082

 

 


free b2evolution skin
20
اسفند

تعلق از غبار جسم بیرونم نمی‌خواهد!

نفس را از طواف دل چه مقدار است برگشتن

اگر برگردم ازکویت همین مقدار می‌گردم

زخواب ناز هستی غافلم لیک اینقدر دانم

که هر کس می‌برد نام تو من بیدار می‌گردم

 

شاعر: بیدل دهلوی/ غزل 2082


free b2evolution skin
18
فروردین

سراغ منزل مقصد مپرس از ما...!

کسی در بندغفلت‌مانده‌ای چون من‌ندید اینجا

دو عالم یک درباز است و می‌جویم‌کلید اینجا

سرا‌غ منزل مقصد مپرس ازما زمینگیران

به سعی نقش پا راهی نمی‌گردد سفید اینجا


شاعر: بیدل دهلوی/ غزل 19free b2evolution skin