12
خرداد

اگر تو ملتفت من شوي وگر نشوي!

میانه من و تو، صحبت از چه امروز است

دل مرا ز ازل، باز، با تو پیوند است

دل از محبت خاصان، که بر تواند کند؟

مگر کسی که دل از جان خویش برکندست

اگر تو، ملتفت من شوی وگر نشوی

رعایت طرف بنده بر خداوند است

ز خاک کوی حبیبم، مران، که سلمان را

بخاک پای و سر کوی یار، سوگند است


شاعر: سلمان ساروجي/ غزل 34


free b2evolution skin
11
خرداد

از سرم اي عقل برو!

کار با عشق فتاد، از سرم ای عقل برو

چه دهی وسوسه، دیدم هنری نیست تورا


شاعر: سلمان ساروجي/ غزل 33free b2evolution skin
10
خرداد

چون كنيم اي دوستان؟!!

در دل ما، خار غم بشکست و در دل غم، بماند

چیست یاران، چاره غمهای بی‌پایان ما؟

دوستان، گویند دل را صبر فرمایید صبر

چون کنیم ای دوستان، دل نیست در فرمان ما؟


شاعر: سلمان ساوجي/ غزل 20


free b2evolution skin