2
مهر

پیداست که سرپنجه ما را چه بود زور!

تا میل نباشد به وصال از طرف دوست

سودی نکند حرص و تمنا که تو داری

 

شاعر: سعدي/ غزل 570


free b2evolution skin
9
فروردین

دل ما خوش به فریبی ست!

زین بیابان گذری نیست سواران را لیک

دل ما خوش به فریبی‌ست، غبارا ! تو بمان

هر دم از حلقه‌ی عشاق، پریشانی رفت

به سر زلف بتان ! سلسله‌دارا ! تو بمان

 

شاعر: هوشنگ ابتهاج


free b2evolution skin
29
آبان

عشقِ من پيشِ خرد شرمنده نيست!

روزگارا قصد ايمانم مكن

زآنچه مي‌گويم پشيمانم مكن

گر بدي گيرد جهان را سربسر

از دلم اميد خوبي را مبر

شاعر: هوشنگ ابتهاج - سایه-


free b2evolution skin
14
مرداد

جهان به کارم نیست!

دلی که در دو جهان جز تو هیچ یارش نیست

گرش تو یار نباشی جهان به کارش نیست…!

 

شاعر: هوشنگ ابتهاج


free b2evolution skin
14
اردیبهشت

دانی که...!

باری امید خویش به دلداری ام فرست

دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم

 

شاعر: هوشنگ ابتهاج


free b2evolution skin
13
اردیبهشت

زخم دل عاشق...!

تیر غم دنیا به دل ما نرسد
زخم دل عاشق از کمانی دگرست

این ره تو به زهد و علم نتوانی یافت
گنج غم عشق را نشانی دگرست

از قول و غزل سایه چه خواهی دانست
خاموش که عشق را زبانی دگرست


شاعر: هوشنگ ابتهاج


free b2evolution skin
15
فروردین

جز تو کسی نیست!

تا آینه رفتم که

بگیرم خبر از خویش

دیدم که در آن آینه هم

جز تو کسی نیست!

 

شاعر: هوشنگ ابتهاج

 


free b2evolution skin