20
مهر

چه شد؟!

چه شد امام به گریه سه بار گفت الشام تمام روضه خلاصه در این کلام شده   شاعر: پوریا هاشمی بیشتر »

free b2evolution skin
16
مهر

اگر چراغ بمیرد صبا چه غم دارد!

تو را که هر چه مرادست می‌رود از پیش ز بی مرادی امثال ما چه غم دارد … خطاست این که دل دوستان بیازاری ولیک قاتل عمد از خطا چه غم دارد   شاعر: سعدی/ غزل169 بیشتر »

free b2evolution skin
13
مهر

ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است!

به خشم رفتهٔ ما را که می‌برد پیغام بیا که ما سپر انداختیم اگر جنگ است بکش چنان که توانی که بی مشاهده‌ات فراخنای جهان بر وجود ما تنگ است   شاعر: سعدی/ غزل 71 بیشتر »

free b2evolution skin
13
مهر

مرا به عشق تو اندیشه از ملامت نیست!

بلا و زحمت امروز بر دل درویش از آن خوش است که امید رحمت فرداست   شاعر: سعدی / غزل 43 بیشتر »

free b2evolution skin
2
مهر

پیداست که سرپنجه ما را چه بود زور!

تا میل نباشد به وصال از طرف دوست سودی نکند حرص و تمنا که تو داری   شاعر: سعدي/ غزل 570 بیشتر »

free b2evolution skin
2
مهر

منت آن کمینه مرغم که اسیر دام داری!

چه مخالفت بدیدی که مخالطت بریدی مگر آن که ما گداییم و تو احتشام داری به جز این گنه ندانم که محب و مهربانم به چه جرم دیگر از من سر انتقام داری   شاعر: سعدي/ غزل 568 بیشتر »

free b2evolution skin