12
بهمن

ناله هائی است در این کلبه احزان که مپرس!

گله ئی کردم و از یک گله بیگانه شدی

آشنایا گله دارم ز تو چندان که مپرس

 

شاعر: شهریار/ غزل 70


free b2evolution skin
12
بهمن

نصیحت گوش کردن را دل هشیار می‌باید!

دگر از درد تنهایی، به جانم یار می‌باید

دگر تلخ است کامم، شربت دیدار می‌باید

 

شاعر: شیخ بهایی/ غزل 7

 


free b2evolution skin
12
بهمن

نیست به جز راه عشق، زیر سپهر کبود!

کارکنان سپهر، بر سر دعوی شدند

آنچه بدادند دیر، باز گرفتند زود

حاصل ما از جهان نیست به جز درد و غم

هیچ ندانم چراست این همه رشک حسود

 

شاعر: شیخ بهایی/ غزل 10


free b2evolution skin
22
دی

کو تاثیرت؟!

ای ناله چه شد در دل او تاثیرت

کامشب نبود یک سر مو تاثیرت

با غیر گذشت و سوخت جانم از رشک

ای آه دل شکسته کو تاثیرت؟

 

شاعر: رهی معیری/ رباعی ناله بی اثر


free b2evolution skin
22
دی

ممنون دلم!

دل در همه حال تکیه گاه است مرا

در ملک وجود پادشاه است مرا

از فتنه ی عقل چون به جان می آیم

ممنون دلم خدا گواه است مرا

 

شاعر: خلیل الله خلیلی/ رباعی 1


free b2evolution skin