14
فروردین

به نام دوست !

به نام دوست گشاییم دفتر دل را

به فر عشق فروزان کنیم محفل را


ز اشك چشم و ز خون جگر به هر فصلي

خوش آب و رنگ توان داشت غنچه دل را


شاعر: نظام وفا


free b2evolution skin