5
اسفند

به امید چه از تن غافلان را جان برون آید؟!

زمشرق می شود هر اختری در وقت خود طالع

رسد چون نوبت نان طفل را دندان برون آید

زر قلب است نقدی هست اگر این کاروانی را

به امید چه یوسف از چه کنعان برون آید؟

 

شاعر: صائب تبريزي/ غزل 3189


free b2evolution skin
21
آذر

آتشی هست که سرگرمی اهل دل ازوست!

اهل دَردی که زبانِ دلِ من داند نیست!

دردمندم من و یاران هَمه بی دردانند…

 

شاعر: شهریار/ غزل55


free b2evolution skin
18
آبان

خون می چکد ز دیده جانم، امان بده

یک اربعین برای غمت گریه کرده ام

بی وقفه پای هر علمت گریه کرده ام

من گریه می کنم که غمت را کرانه نیست

این واژه های غرق به خون شاعرانه نیست

این شاعرانه گیست؟ که سر روی نی نشست
این شاعرانه گیست؟ سری پای نی شکست
این شاعرانه گیست؟ که بند دلی گسست
این شاعرانه گیست؟ که گهواره خالی است
این شاعرانه نیست که در شهر کافران
زینب رسیده خسته نفس بی برادران

شاعر: سید حسن رستگار


free b2evolution skin
18
آبان

چون ابر اب مي شدم از آفتاب شام

برگشتم از رسالت انجام داده ام
زخمي ترين پيمبر غمگين جاده ام

نا باورانه از سفرم خيل خارها
تبريك گفته اند به پاي پياده ام

يا نيست باورم كه در اين خاك خفته اي
يا بر مزار باور خود ايستاده ام

بارانم و زبام خرابه چكيده ام
شرمنده سه ساله از دست داده ام

زير چراغ ماه سرت خواب رفته ام
بر شانه كجاوه تو سر نهاده ام

دل مي زدم به آب بر آتش براي تو
از خيمه ها بپرس كه پروانه زاده ام

چون ابر اب مي شدم از آفتاب شام
تا ذره اي خلل نرسد بر اراده ام

نام شاعر:حبيب چايچيان

 


free b2evolution skin
17
آبان

در دل این همه جمعیّت مشتاق گُمم...!

پای شش گوشۀ تو عرش الهی است حسین

کِی شود عاشق دلخسته به جایی برسد

شاعر: محمود ژ ولیده


free b2evolution skin
20
خرداد

اختلافی بین چشم است و قلم!

اختلافی بین چشم است و قلم

می نویسد عشق می خوانم حسن

 

شاعر: ناشناس


free b2evolution skin
5
اردیبهشت

نود هم پیش ماست!

از درمها نام شاهان برکنند
نام احمد تا ابد بر می‌ زنند

نام احمد نام جملهٔ انبیاست
چونکه صد آمد نود هم پیش ماست

 

شاعر: مولانا/ مثنوی معنوی/ دفتر اول/ بخش61


free b2evolution skin
31
فروردین

گریستم!

دیری، به شوق دیدنِ فَردا  گریستم

فردا، چو شُد، به حسرت دیروز زیستم….

 

شاعر: شفیعی کدکنی


free b2evolution skin