28
آبان

ملک آن توست و فرمان مملوک را چه درمان!

گفتم مگر ز رفتن غایب شوی ز چشمم آن نیستی که رفتی آنی که در ضمیری   شاعر: سعدی/ غزل575 بیشتر »

free b2evolution skin
28
آبان

حقیقت است که دیگر نظر به ما نکنی؟!

مبارزان جهان قلب دشمنان شکنند تو را چه شد که همه قلب دوستان شکنی   شاعر: سعدی/ غزل603 بیشتر »

free b2evolution skin
28
آبان

دریغا عهد آسانی که مقدارش ندانستم!

امید از بخت می‌دارم بقای عمر چندانی کز ابر لطف باز آید به خاک تشنه بارانی میان عاشق و معشوق اگر باشد بیابانی درخت ارغوان روید به جای هر مغیلانی   شاعر: سعدی/ غزل 609 بیشتر »

free b2evolution skin
28
آبان

صبر پیدا و درد پنهانی!

بازگفتم چه حاجت است به قول که تو خود در دلی و می‌دانی … عشق دانی چه گفت تقوا را پنجه با ما مکن که نتوانی شاعر: سعدی/ غزل 610 بیشتر »

free b2evolution skin
28
آبان

بیچاره سرگردان مباش!

گوی را گفتند کای بیچاره سرگردان مباش گوی مسکین را چه تاوان است چوگان را بگوی   شاعر: سعدی/ غزل 631 بیشتر »

free b2evolution skin
15
آبان

تمام آسمان و زمین بی قرار و غمگین است!

چقدر آخر این ماه سخت و سنگین است تمام آسمان و زمین بی قرار و غمگین است بزرگتر ز غم مجتبی (علیه السلام) و داغ رضا (علیه السلام) فراق فاطمه با خاتم النبیین (صلی الله علیه و آله و سلم) است   شاعر:؟؟؟ بیشتر »

free b2evolution skin
1
آبان

این هم به افتخار زیارت نرفته ها!

اشک و نگاه حسرت و تصویر کربلا این است روزگار زیارت نرفته ها … گفتند شاعران همه ازحال زائران این هم به افتخار زیارت نرفته ها   شاعر: علی رضایی بیشتر »

free b2evolution skin