4
شهریور

شدم خراب جهانی ز غم تمام و نشد!!

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد

بسوختیم در این آرزوی خام و نشد


به کوی عشق منه بی‌دلیل راه قدم

که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد

 

شاعر:  حافظ/ غزل 168


free b2evolution skin
21
آذر

به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری!

بکوش خواجه و از عشق بی‌نصیب مباش

که بنده را نخرد کس به عیب بی‌هنری

 

شاعر: حافظ/ غزل 452


free b2evolution skin
17
تیر

اینش سزا نبود!

اینش سزا نبود دل حق گزار من

کز غمگسار خود سخن ناسزا شنید

یا رب کجاست محرم رازی که یک زمان

دل شرح آن دهد که چه گفت و چه‌ها شنید

 

شاعر: حافظ/ غزل 243


free b2evolution skin
7
اردیبهشت

این چنین؟!!

روزگاریست که ما را نگران می‌داری

مخلصان را نه به وضع دگران می‌داری

گوشه چشم رضایی به منت باز نشد

این چنین عزت صاحب نظران می‌داری

 

شاعر: حافظ/ غزل 450


free b2evolution skin
18
دی

جاي هيچ اكراه نيست!

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست

در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

 

شاعر: حافظ/ غزل 71


free b2evolution skin
24
مهر

بساز!

حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز

زان که درمانی ندارد دردِ بی‌آرام دوست…

 

شاعر: حافظ/ غزل 62


free b2evolution skin
26
شهریور

و هزار اندیشه!!!

گفتی که تو را شوم مدار اندیشه

دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه

کو صبر و چه دل، کآنچه دلش می‌خوانند

یک قطرهٔ خون است و هزار اندیشه

 

شاعر: حافظ/ رباعی 37


free b2evolution skin
25
شهریور

صید توان کرد!!!

خوبان جهان صید توان کرد به زر

خوش خوش بر از ایشان بتوان خورد به زر

نرگس که کله دار جهان است ببین

کاو نیز چگونه سر درآورد به زر

 

شاعر: حافظ/ رباعی


free b2evolution skin
17
تیر

من کی رسم؟!!!

ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر

من کی رسم به وصل تو کز ذره کمترم

 

شاعر: حافظ


free b2evolution skin
12
تیر

بیان شوق چه حاجت؟!!!

بيانِ شوق چه حٖاجت كه سوزِ آتشِ دل

توان شناخت ز سوزي كه در سخن باشد

 

حافظ/ غزل 160


free b2evolution skin
31
فروردین

تو پنداری که...!

عجب علمیست علم هیات عشق

که چرخ هشتمش هفتم زمین است

تو پنداری که بدگو رفت و جان برد

حسابش با کرام الکاتبین است

 

شاعر: حافظ/ غزل 55


free b2evolution skin
22
فروردین

وفا خواهی جفا کش باش حافظ !

دلا در عاشقی ثابت قدم باش

که در این ره نباشد کار بی اجر

من از رندی نخواهم کرد توبه

ولو آذیتنی بالهجر و الحجر


شاعر: حافظ/ غزل 251

 


free b2evolution skin
19
فروردین

عاشق که شد؟!!

عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد

ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست

فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست

هم قصه‌ای غریب و حدیثی عجیب هست


شاعر: حافظ/ غزل 63free b2evolution skin
16
فروردین

نقطه عشق نمودم به تو ...!

در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن

ور نه چون بنگری از دایره بیرون باشی

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی


شاعر: حافظfree b2evolution skin