30
خرداد

دست از رکاب من بگسل!

شوق درون به سوی دری می‌کشد مرا

من خود نمی‌روم دگری می‌کشد مرا

یاران مدد که جذبهٔ عشق قوی کمند

دیگر به جای پرخطری می‌کشد مرا

 

شاعر: محتشم کاشانی/ غزل 20


free b2evolution skin
30
خرداد

به اهل درد نه پرداخت تا شناخت مرا !

چو دی ز عشق من آگه شد و شناخت مرا

به اولین نگه از شرم آب ساخت مرا

به یک نگاه مرا گرم شوق ساخت ولی

در انتظار نگاه دگر گداخت مرا

 

شاعر: محتشم کاشانی/ غزل19


free b2evolution skin
30
خرداد

دارم اندیشه که عاشق نکنی باز مرا!

کرده‌ام خوی به هجران چه کنم ناز اگر

عشق طغیان کند و دارد از آن باز مرا

 

شاعر: محتشم کاشانی/ غزل5


free b2evolution skin
10
فروردین

من بودم و دلی و هزاران شکستگی!

گفتی که رفته رفته چو عمر آیمت به سر

عمرم ز دیر آمدنت رفته رفته رفت

 

شاعر: محتشم کاشانی/ غزل 135

یا صاحب الزمان


free b2evolution skin
28
فروردین

گرفتارم!

نه آسان دیدن رویت نه ممکن دوری از کویت

ندانم چون کنم در وادی حیرت گرفتارم

 

شاعر: محتشم کاشانی/ غزل 416


free b2evolution skin
27
فروردین

سخن نشنیدم!

محتشم نیست زیان در سخن مرشد عشق

من از آن سود نکردم که سخن نشنیدم

 

شاعر: محتشم کاشانی/ غزل 410


free b2evolution skin
10
مرداد

از بهر تو پرداخته ام!

خانهٔ دوری دل از همه پرداخته‌ام

وانداران بهر تو وحدتکده‌ای ساخته‌ام

زیر این سقف مقرنس به ازین جائی نیست

که من تنگ دل از بهر تو پرداخته‌ام


شاعر: محتشم کاشانی/ غزل 391
free b2evolution skin
8
مرداد

که این صیاد وحشی گیر نیست!

صید را اینجا خطر دارد تو خاطر جمع‌دار

ای دل وحشی که این صیاد وحشی‌گیر نیست

در وصال اسباب جمع و محتشم محروم از او

وصلت معشوق و عاشق گویا تقدیر نیست

 

شاعر: محتشم کاشانی / غزل 111


free b2evolution skin
7
مرداد

کانچه مقصود دل است...!

بی‌تصرف حسن را در هیچ دل تاثیر نیست

بی‌وقوف کیمیاگر نفع در اکسیر نیست

کلک مانی سحر کرد و بر دلی ننهاد بند

کانچه مقصود دل است از حسن در تصویر نیست

 

شاعر: محتشم کاشانی/ غزل 110


free b2evolution skin