19
مرداد

آتش چنان افروز!!!

ز شوق در دل من آتشی چنان افروز

که هر چه غیر تو باشد بسوزد آن را پاک

اگر بسوخت، عراقی، دل تو زین آتش

ببار آب ز چشم و بریز بر سر خاک

 

شاعر: عراقی/ غزل 148


free b2evolution skin
17
مرداد

دارم گله ها ولی...!

دارم گله‌ها، ولی نه از دوست

از دشمن پر فسون و نیرنگ

با دوست مرا همیشه صلح است

با خود بود، ار بود مرا جنگ

این جمله شکایت از عراقی است

کو بر تن خود نگشت سرهنگ

 

شاعر: عراقی/ غزل150


free b2evolution skin
16
مرداد

چرا نمی تابد؟!!!

دلم که آینه‌ای شد، چرا نمی‌تابد

درو رخ تو؟ همانا که نیست آینه پاک

چو آفتاب بهر ذره می‌نماید رخ

ولیک چشم عراقی نمی‌کند ادراک

 

شاعر: عراقی/ غزل 146


free b2evolution skin
15
مرداد

جایی که جان نباشد..!!!

در دل که عشق نبود معشوق کی توان یافت

جایی که جان نباشد جانان چه کار دارد؟

در دل غم عراقی و آنگاه عشق باقی

در خانهٔ طفیلی مهمان چه کار دارد؟

 

شاعر: عراقی/ غزل61


free b2evolution skin
7
خرداد

ز آن ماست!

جنت پر انگبین و شیر و می

بی‌جمال دوست شورستان ماست

گرچه در صورت گدایی می‌کنیم

گنج معنی در دل ویران ماست

هاتف دولت مرا آواز داد:

کین نوا می گو: عراقی، ز آن ماست

 

شاعر: عراقی/ غزل 21


free b2evolution skin