22
شهریور

اصلا چه می شود؟!

از من نخواه با تو نباشم دقیقه ای دق می کنم بدون محرّم دقیقه ای بگذار کنج روضه کنارت نفس زنم شادی همیشه هست ولی غم دقیقه ای … اصلا چه می شود که بخوانی کنار خود مثل زهیرِ خسته، مراهم دقیقه ای   شاعر: وحید محمدی بیشتر »

free b2evolution skin
22
شهریور

روز حساب، جان مرا رجعتی خوش است!

آغاز شد غزل؛ غزلی مطلعش حسین با خط اشک می چکد از مصرعش حسین  ما پای روضه های غمش قد کشیده ایم طومار عمر؛ خاتمه و مبدأش حسین   شاعر: زهرا آراسته نیا بیشتر »

free b2evolution skin
18
شهریور

گشته‌ام آواره سد منزل ز ملک عافیت!

رشک می‌بردند شهری بر من و احوال من کرد ضایع کار من این بخت بی اقبال من … بخت بد این رسم بد بنهاد و رنجاند از منت ورنه کس هرگز نمی‌رنجیده از افعال من شاعر: وحشی بافقی/ غزل 329 بیشتر »

free b2evolution skin
16
شهریور

که زور این کمان از بازوی طاقت فزون آمد!

مرا خوانی و من دوری کنم با یک جهان رغبت چنین باشد بلی‌آن کس که بختش واژگون آمد مگو وحشی چگونه آمدت این مهر در سینه همی‌دانم که خوب آمد نمی‌دانم که چون آمد   شاعر: وحشی بافقی/ غزل 210 بیشتر »

free b2evolution skin
16
شهریور

خدا کند که کسی حالتش چو ما نشود!

خدا کند که نیفتد کسی ز چشم نگار به نزد یار چو ما پست و بی بها نشود جواب ناله ی ما را نمی دهد “دلبر” خدا کند که کسی تحبس الدعا نشود شنیده ام که از این حرف، یار خسته شده خدا کند که به اخراج ما رضا نشود   شاعر: مقام معظم رهبری بیشتر »

free b2evolution skin
14
شهریور

چه مي داني تو شايد...!

نه صلحت باعثی‌دارد نه خشمت موجبی ، یارب چه خواند این طبیعت را کسی وین خو چه خو باشد بدین بی مهری ظاهر مشو نومید ازو وحشی چه می‌دانی توشاید در ته خاطر نکو باشد   شاعر: وحشي بافقي/ غزل154 بیشتر »

free b2evolution skin
13
شهریور

حال من در کنج تنهایی چه بود!

گشته بودم مستعد عشق ، تقصیر از تو شد آنچه باشد کم مرا زاسباب رسوایی چه بود   شاعر: وحشي بافقي/ غزل 147 بیشتر »

free b2evolution skin
10
شهریور

چند گویی قصهٔ ایوب و صبر او، بس است!

من نمی‌دانم که این عشق و محبت از کجاست اینقدر دانم که میل از جانب مطلوب بود این عجایب بین که یوسف داشت در زندان مصر پای در زنجیر و جایش در دل یعقوب بود   شاعر: وحشي بافقي/ غزل 142 بیشتر »

free b2evolution skin
10
شهریور

لطفی که از این پیش به ما داشت ندارد!

وحشی اگر از دیده رود خون عجبی نیست کان گوشهٔ چشمی که به ما داشت ندارد   شاعر: وحشي بافقي/ غزل 122 بیشتر »

free b2evolution skin
10
شهریور

ما چه داریم که از ما نبرد یا ببرد!

شاخ خشکیم به ما سردی عالم چه کند پیش ما برگ و بری نیست که سرما ببرد خانه آتش زدگانیم ستم گو میتاز آنچه اندوخته باشیم به یغما ببرد   شاعر: وحشي بافقي/ غزل 114 بیشتر »

free b2evolution skin
9
شهریور

گنجشک را چه زهرهٔ هم آشیانیت!

تو منکری ولیک ، به من مهربانیت می‌بارد از ادای نگاه نهانیت می‌رم به ملتفت نشدنهای ساخته وان طرز بازدیدن و تقریب دانیت یک خم شدن ز گوشهٔ ابروی التفات آید برون ز عهدهٔ سد سر گرانیت نازم کرشمه را که سدم نکته حل نمود بی‌منت موافقت و همزبانیت شاعر: وحشی… بیشتر »

free b2evolution skin
6
شهریور

سخت بی قرار تو بودم!

همه به کاری و من دست شسته از همه کاری همه به فکر و خیال تو و به کار تو بودم … اگر که دل بگشاید زبان به دعوی یاری تو یار من که نبودی منم که یار تو بودم   شاعر: شهریار/ غزل 81 بیشتر »

free b2evolution skin
4
شهریور

دل ما کی به تو ایمان فراوان دارد!!

یادتان هست نوشتم که دعا می خواندم داشتم کنج حرم جامعه را می خواندم از کلامت چه بگویم که چه با جانم کرد محکمات کلمات تو مسلمانم کرد کلماتی که همه بال و پر پرواز است مثل آن پنجره که رو به تماشا باز است کلماتی که پر از رایحهً غار حراست خط به خط جامعه… بیشتر »

free b2evolution skin
4
شهریور

هزار مرتبه گویم، سلام حضرت هادی !

نشسته مرغ دل من به بام حضرت هادی به عشق حضرت هادی، به نام حضرت هادی … نمی توان بنویسم مقام حضرت هادی … هزار مرتبه گویم، سلام حضرت هادی   شاعر: حامد ظفر بیشتر »

free b2evolution skin
4
شهریور

و خلق می شود از سر عاشقی آگاه!

چهار منزل دیگر رسد غدیر از راه و خلق میشود از سرّ عاشقی آگاه عجیب تشنه ی صهبای  کوثرم ساقی پرم ز اشهد ان علی ولی الله   شاعر:؟؟ بیشتر »

free b2evolution skin
4
شهریور

در بسته نیست!

گفتم کلید قفل شهادت شکسته است یا اندر این زمانه در باغ بسته است، خندید و گفت: ساده نباش ای قفس پرست… در بسته نیست… بال و پر تو شکسته است…   شاعر:؟؟؟ بیشتر »

free b2evolution skin
4
شهریور

شدم خراب جهانی ز غم تمام و نشد!!

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد بسوختیم در این آرزوی خام و نشد … به کوی عشق منه بی‌دلیل راه قدم که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد   شاعر:  حافظ/ غزل 168 بیشتر »

free b2evolution skin
2
شهریور

هیچ کس با او نیست!

گفت : من تنهایم هیچکس اینجا نیست گفت : اگر اشک به دادم نرسد می شکنم اگر از یاد تو یادی نکنم می شکنم بر لب کلبه ی محصور وجود من در این خلوت خاموش سکوت اگر از یاد تو یادی نکنم می شکنم اگر از هجر تو آهی نکشم اندر این تنهایی به خدا می شکنم به خدا می شکنم من… بیشتر »

free b2evolution skin