4
مرداد

چو دل به زلف تو بستم به خود قرار ندیدم!

خدای را که دگر آسمان بلا نفرستد

تو خود بدین قد و بالا بلای روی زمینی

تو تشنه غزل شهریار و من به که گویم

که شعرتر نتراود برون ز طبع حزینی

 

شاعر: شهریار/ غزل 155


free b2evolution skin
4
مرداد

حیف از ناله معصوم هزارآوایی!

شهریارا چه غم از غربت دنیای تن است

گر برای دل خود ساخته ای دنیایی

 

شاعر: شهریار/ غزل 160


free b2evolution skin
4
مرداد

حدیث عشق من افسانه ئی بود واهی!

ز سایه ئی که به خاک افکنی خوشم چکنم

همای عرش کجا و کبوتر چاهی

 

شاعر: شهریار/ غزل 159


free b2evolution skin
16
تیر

گاهی از کوچه معشوقه خود می گذرم

یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم

تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم


منکه با عشق نراندم به جوانی هوسی

هوس عشق و جوانیست به پیرانه سرمعشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر

عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم

شاعر: شهریار/ غزل83


free b2evolution skin
16
تیر

دو دل با هم سخن گفتند بی صوت و صدا حافظ!

تو عشق پاکی و پیوند حسن جاودان داری

نه حسنت انتها دارد نه عشقت ابتدا حافظ

مگر دل می‌کنم از تو بیا مهمان به راه انداز

که با حسرت وداعت می کنم حافظ خداحافظ

 

شاعر: شهریار/ غزل71


free b2evolution skin
16
تیر

پیاده را چه به چوگان عشق و گوی مراد!

نوای مرغ حزینی چو من چه خواهد بود

که بلبلان تو در هر چمن هزارانند

پیاده را چه به چوگان عشق و گوی مراد

که مات عرصه حسن تو شهسوارنند

 

شاعر: شهریار/ غزل50


free b2evolution skin
14
اسفند

گر تو هم از من گریزی وای بر احوال من!

خنده بیگانگان دیدم نگفتم درد دل

آشنایا با تو گویم گریه دارد حال من

روزگار اینسان که خواهد بی کس و تنها مرا

سایه هم ترسم نیاید دیگر از دنبال من

 

شاعر: شهریار/ غزل 113


free b2evolution skin
14
اسفند

خلوتی داریم و حالی با خیال خویشتن!

شمع بزم افروز را از خویشتن سوزی چه باک

او جمال جمع جوید در زوال خویشتن

خاطرم از ماجرای عمر بی حاصل گرفت

پیش بینی کو کز او پرسم مآل خویشتن

 

شاعر: شهریار/ غزل 105


free b2evolution skin
12
بهمن

ناله هائی است در این کلبه احزان که مپرس!

گله ئی کردم و از یک گله بیگانه شدی

آشنایا گله دارم ز تو چندان که مپرس

 

شاعر: شهریار/ غزل 70


free b2evolution skin
26
آذر

او بود بی‌وفا و در این گفتگو نبود!

دیگر شکسته بود دل و در میان ما

صحبت به جز حکایت سنگ و سبو نبود

او بود در مقابل چشم ترم ولی

آوخ که پیش چشم دلم دیگر او نبود

 

شاعر: شهریار/ غزل 62


free b2evolution skin
26
آذر

یک عمر گریه کردم ای آسمان روا نیست!

متاع دلبری و حال دل سپردن نیست

وگرنه پیر از عاشقی نپرهیزد

تو شهریار به بخت و نصیب شو تسلیم

که مرد راه به بخت و نصیب نستیزد

 

شاعر: شهریار/ غزل 43


free b2evolution skin
26
آذر

دوری چنان مکن که به شیون برانمت!

سرو بلند من که به دادم نمی رسی

دستم اگر رسد به خدا می رسانمت

پیوند جان جدا شدنی نیست ماه من

تن نیستی که جان دهم و وارهانمت

 

شاعر: شهریار/ غزل 34


free b2evolution skin
6
شهریور

سخت بی قرار تو بودم!

همه به کاری و من دست شسته از همه کاری

همه به فکر و خیال تو و به کار تو بودم

اگر که دل بگشاید زبان به دعوی یاری

تو یار من که نبودی منم که یار تو بودم

 

شاعر: شهریار/ غزل 81


free b2evolution skin
26
مرداد

به غیر گریه که آن هم به اختیارم نیست!

چه عالمی که دلی هست و دلنوازی نه

چه زندگی که غمم هست و غمگسارم نیست

به لاله های چمن چشم بسته می گذرم

که تاب دیدن دلهای داغدارم نیست

 

شاعر: شهریار/ غزل 27


free b2evolution skin
5
مرداد

سود بازار محبت همه آه سرد است!

لطف حق یار کسی باد که در دورهٔ ما

نشود یار کسی تا نشود بار کسی

گر کسی را نفکندیم به سر سایه چو گل

شکر ایزد که نبودیم به پا خار کسی

 

شاعر: شهریار/ غزل143


free b2evolution skin
1
بهمن

شکستن صف من کار بی صفایان نیست!

من از تو هیچ نخواهم جز آنچه بپسندی

که دلپسند تو ای دوست دل بخواه من است

 

شاعر: شهریار/ غزل24

 


free b2evolution skin
14
آذر

کس نیست در این گوشه فراموشتر از من!

افتاده جهانی همه مدهوش تو لیکن

افتاده تر از من نه و مدهوشتر از من


آخر چه گلابی است به از اشک من ای گل

دیگی نه در این بادیه پرجوشتر از من

 

شاعر: شهریار/ غزل 112

 


free b2evolution skin
13
آذر

خنده بیگانگان دیدم نگفتم درد دل!

کار و کوشش را حوالت گر بود با کارساز

شهریارا حل مشکلها کند حلال من

 

شاعر: شهریار/ غزل 113


free b2evolution skin
29
مهر

تا زنده ام...

شرمم کشد که بی تو نفس میکشم هنوز

تا زنده ام بس است همین شرمساریم

 

 شاعر: شهریار/ غزل96


free b2evolution skin
14
تیر

سر بی خبر به ما زد!

زین خوشترت کجا خبری در زند که دوست

سر بی خبر به ما زد و از ما خبر گرفت

 

شاعر: شهریار/ غزل 31


free b2evolution skin
13
شهریور

نقص در معرفت ماست نگارا!!!

 هم از الطاف همایون تو خواهم یارب

در بلایای تو توفیق رضا و تسلیم

نقص در معرفت ماست نگارا ور نه

نیست بی مصلحتی حکم خداوند حکیم

شهریارا به تو غم الفت دیرین دارد

محترم دار به جان صحبت یاران قدیم

 

شاعر: شهريار/ غزل 91


free b2evolution skin
29
مرداد

به درد خويش خو كردم!

چو بستی در بروی من به کوی صبر رو کردم

چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردم

چرا رو در تو آرم من که خود را گم کنم در تو

به خود باز آمدم نقش تو در خود جستجو کردم

 

شاعر: شهريار/ غزل 79


free b2evolution skin
27
مرداد

شرمنده جوانی از این زندگانیم!!!

از زندگانیم گله دارد جوانیم

شرمنده جوانی از این زندگانیم

پروای پنج روز جهان کی کنم که عشق

داده نوید زندگی جاودانیم

گوش زمین به ناله من نیست آشنا

من طایر شکسته پر آسمانیم

گیرم که آب و دانه دریغم نداشتند

چون میکنند با غم بی همزبانیم

 

شاعر: استاد شهریار/ غزل98


free b2evolution skin
26
مرداد

شاهد شو ای شرار محبت که بی غشم!

با عقل آب عشق به یک جو نمی رود

بیچاره من که ساخته از آب و آتشم..

باور مکن که طعنه طوفان روزگار

جز در هوای زلف تو دارد مشوشم

سروی شدم به دولت آزادگی که سر

با کس فرو نیاورد این طبع سرکشم

 

شاعر: شهریار/ غزل 85


free b2evolution skin
10
تیر

گر سلامت بتوان برد!!!!!

پیش پای همه افتاده کلید مقصود

چیست دانی، دل افتاده به دست آوردن

بار ما شیشه تقوا و سفر دور و دراز

گر سلامت بتوان بار به منزل بردن


شاعر: شهریار/ غزل106free b2evolution skin
29
خرداد

اما چه غم؟!!!

از غم جدا مشو که غنا می دهد به دل

اما چه غم غمی که خدا می دهد به دل

ای اشک شوق آینه ام پاک کن ولی

زنگ غمم مبر که صفا می دهد به دل


شاعر: شهريار/ غزل 73free b2evolution skin
28
خرداد

بيا كه نوبت انس است و ...!

کنون که فتنه فرا رفت و فرصتست ای دوست

بیا که نوبت انس است و الفتست ای دوست

دلم به حال گل و سرو و لاله می سوزد

ز بسکه باغ طبیعت پرآفتست ای دوست


شاعر: شعريار/ غزل 25free b2evolution skin
18
خرداد

که مهر و ماه بر این در...!

برون رو از خود و آنگه درون میکده آی

که خرقه ها همه اینجا به رهن باده نهند

کلاه بفکن و بر خاک نه سر نخوت

که مهر و ماه بر این در سران بی کلهند


شاعر: شهریار/ غزل 56free b2evolution skin
16
خرداد

در رشته چون کشم؟!!!

یارب چها به سینه این خاکدان در است

کس نیست واقف اینهمه راز نهفته را

راه عدم نرفت کس از رهروان خاک

چون رفت خواهی اینهمه راه نرفته را

لب دوخت هر کرا که بدو راز گفت دهر

تا باز نشنود ز کس این راز گفته را

لعلی نسفت کلک در افشان شهریار

در رشته چون کشم در و لعل نسفته را


شاعر: شهریار/ غزل6free b2evolution skin
6
خرداد

زندانی ابد..!

من دلبخواه خویش نجستم ولی خدا

با هر کس آن دهد که به جان دلبخواهش است

در شهر ما گناه بود عشق و شهریار

زندانی ابد به سزای گناهش است

 

شاعر: شهریار/ غزل19


free b2evolution skin
5
خرداد

کفر نه ایم...!

تا چشم دل به طلعت آن ماه منظر است

طالع مگو که چشمه خورشید خاورست

کافر نه ایم و بر سرمان شور عاشقی است

آنرا که شور عشق به سر نیست کافر است

 

شاعر: شهریار/ غزل 18


free b2evolution skin